Anläggning för dagvattenrening tagen i drift i Örebro

IMG_0468 komprI juli 2017 togs vår första anläggning med den nya, patentsökta tekniska lösningen för dagvattensystem i drift vid Rudbecksgatan i Örebro. Ett förfilter som avskiljer oljeföreningar följs av ett kalkfilter med LECA:s material Filtralite-P som avskiljer fosfor och tungmetaller. Filtren är inbyggda i rörmoduler så att filtermaterialen ska kunna bytas med sug- och blåsbil vart 10-12 år.

LECA-WEREC dagvattenlösning

I Samarbete med Weber Saint Gobain och LECA International har WEREC tagit fram en ny teknisk lösning för dagvatten, som ger både rening och fördröjning. Lösningen har presenterats med annonsering och på VA-mässan i september 2016. Intresset har varit stort och den första anläggningen togs i drift i juli 2017 i Örebro.