Anläggning för dagvattenrening tagen i drift i Örebro

IMG_0468 komprI juli 2017 togs vår första anläggning med den nya, patentsökta tekniska lösningen för dagvattensystem i drift vid Rudbecksgatan i Örebro. Ett förfilter som avskiljer oljeföreningar följs av ett kalkfilter med LECA:s material Filtralite-P som avskiljer fosfor och tungmetaller. Filtren är inbyggda i rörmoduler så att filtermaterialen ska kunna bytas med sug- och blåsbil vart 10-12 år.

Comments are closed.