Världens troligen största kalkfilterbädd installerad

I december 2020 driftsattes världens troligen största kalkfilterbädd i Svensksund öster om Norrköping. Filterbädden innehåller nära 1000 m3 kalkmaterial och kommer att minska fosfortransporten i Vadsbäcken och på så sätt bidra till att bibehålla de höga skyddsvärden i våtmarksområdet vid bäckens mynning i Bråviken och till en bättre vattenmiljö längre ut i Bråviken.

Comments are closed.