Enskilda avlopp

WEREC har genom forskningen om kalkfilterbäddar utvecklat ny teknik för enskilda avlopp. Systemet ger längre livslängd, bättre fosforrening och sänkta kostnader för fastighetsägaren. Tekniken bygger på en kombination av markbädd och kalkfilterbädd. Den tekniska lösningen gör att markbäddens livslängd fördubblas. Kalkfilterbädden som utgör det andra reningssteget i systemet kan anläggas till en mycket låg kostnad, bland annat som resultat av att forskningssamarbetet med IVL Svenska Miljöinstitutet visat att ett av de billigaste kalkmaterialen ger hög och långvarig reningskapacitet för fosfor, så långvarig som 4-5 år.

Enskilda-avlopp

Vi fokuserar framförallt på gemensamhetsanläggningar för 5-100 hushåll, men installerar också anläggningar för enskilda fastigheter. För gemensamhetsanläggningar ligger vår snittkostnad på 25 000 – 40 000 kr per fastighet i investeringskostnad och ca 800 kr per år i driftskostnad, billigare än alla andra teknikalternativ som möter reningskraven. Det kan också noteras i sammanhanget att den genomsnittliga kommunala anslutningsavgiften är 100 000 kr och den genomsnittliga kommunala årsavgiften 4000 kr.

Tekniklösningar som tillämpats för gemensamhetsanläggningar på senare tid är markbädd, infiltration, markbädd/infiltration i kombination med kemisk fällning, P-bindande filterbädd, reningsverk, våtmarksfilter.

Enbart markbädd eller infiltration är i många kommuner förknippade med en utbredd uppfattning om att markbäddar har en begränsad livslängd, eftersom de sägs sätta igen. Detta styrks av forskningen. (NV rapport 5224).

Kemikaliedoseringen i system för kemisk fällning kräver tillsyn och fällningen gör också att slamavskiljaren måste tömmas ofta. Reningsverk kräver mycket tillsyn och skötsel av kunnig personal, medan våtmarksfilter kräver tillgång till större markyta (JTI – gemensamt avlopp, så kan det gå till).

P-bindande filterbäddar har hittills haft jämförelsevis höga investeringskostnader och filtermaterialet måste också bytas med jämna mellanrum vilket hittills varit dyrt eftersom materialen haft ett högt inköpspris.

Vi har utvecklat ett koncept som avsevärt sänker investerings- och driftskostnaderna samtidigt reningsförmågan ligger på hög nivå och livslängden fördubblas.