Forskning och utveckling

Vi utför tillämpad forskning rörande utformning och utvärdering av åtgärder för att minska övergödningen. Forskningen finansieras framförallt genom uppdrag från myndigheter och näringsliv. Utvecklingen av teknik och metoder utvärderas med hjälp av mätningar.

De omfattande mätningar som WEREC utför på olika ställen i Sverige ger ett forskningsunderlag som bidrar till kunskapsutveckling rörande transportdynamiken för särskilt fosfor i diken och vattendrag.