Våra uppdrag

våra-uppdragVåra  uppdrag innefattar utformning och projektering av åtgärder för att minska övergödningen, framtagning av underlag för var i avrinningsområden och i landskapet som åtgärder bör och kan förläggas, åtgärdsprioritering, samt mätningar som stöd för åtgärdsprioritering, utvärdering av åtgärdseffekter.

Vi sköter och driver anläggningar som kalkfilter, fosfordammar och våtmarker.

Våra kunder är lantbrukare, kommuner, företag och myndigheter.

Några referensuppdrag:

 • Utvärdering av Västerås Stads vattenplan, 2016.
 • Fosforåtgärder i Höje å. Installation av tre kalkfilterbäddar och tre fosfordammar i Höje å, 2015-2016.
 • Projektering av kalkfilterbädd vid dagvattendammarna, Växjö, 2015-2016.
 • Kalkfilterbädd och fosfordamm vid Karlslunds hästgård, Örebro, hösten 2015.
 • ” Tommarpsåprojektet”. Åtgärdseffekter – kväve och fosfor i jordbruket. Identifiering av lämpliga åtgärder, projektering, anläggning. Åtgärdseffekterna utvärderas med automatiserade mätstationer. Resultaten integreras i datormodellering. För Tomelilla kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Havs- och vattenmyndigheten. 2011-2015. Under våren 2015 installerades den hittills största kalkfilterbädden i landet, vid Järrestad.
 • Drift av forskningsanläggningar med automatiserad flödesstyrd provtagning, för utvärdering av kalkfilterbrunnar. För IVL Svenska Miljöinstitutet. 2012-2013.
 • Fosfordammar och kalkfilter på Mörkö. Fem fosfordammar och fem kalkfilterbäddar har byggts på Mörkö, för Hörningsholms gods och Södertälje kommun, under perioden 2014-2015. Ytterligare två anläggningar planeras för 2016.
 • Jordbruksåtgärder vid Säbyfjärden i Värmdö kommun. Projektering och anläggning av två fosfordammar med kalkfilter samt en våtmark. För Stiftelsen Baltic Sea 2020. 2012-2013.
 • Mätbaserad utvärdering av fosfordammar och kalkfilter i Västerås: Utvärdering av åtgärder med vattenprovtagning och sedimenteringsanalyser. 2014.
 • Anläggning av fosfordamm och kalkfilterbädd vid Ökna lantbruksskola. För Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund samt Länsstyrelsen i Sörmland. 2012-2013.
 • Projektering och anläggning av två kalkfilterbäddar vid Tullstorpsån. För Tullstorpsån Ekonomisk Förening.
 • Projektering och anläggning av fosfordamm och kalkfilter vid Åby, Västerås kommun. För Västerås Stad. 2013.
 • Installation och drift av flödesstyrd automatiserad mätstation i vattendrag vid LKAB Svappavaara. För IVL Svenska Miljöinstitutet. 2013.