Våra uppdrag

Våra  uppdrag innefattar utformning och projektering av åtgärder för att minska övergödningen, framtagning av underlag för var i avrinningsområden och i landskapet som åtgärder bör och kan förläggas, åtgärdsprioritering, samt mätningar som stöd för åtgärdsprioritering, utvärdering av åtgärdseffekter.

Vi sköter och driver anläggningar som kalkfilter, fosfordammar och våtmarker.

Våra kunder är kommuner, länsstyrelser och företag.

Några utvalda referensuppdrag:

 • Installation av kalkfilterbädd med 1000 m3 kalkmaterial i Svensksund, Norrköping, 2020.
 • Installation av reningsanläggning för dagvatten vid Långsjön, Älvsjö, 2020.
 • Projektering och installation av fyra fosfordammar och tre kalkfilterbäddar vid Gussjön, Sala kommun, 2019-2020.
 • Projektering av anläggning för dagvattenrening vid Förbifart Stockholm, Vinsta. 2018-2020.
 • Installation av fosfordamm och kalkfilterbädd vid Gäddeholm, Västerås, 2019-2020.
 • Identifiering och projektering av fosforåtgärder i Västerås kommun – västra delen 2019-2021
 • Identifiering och projektering av fosforåtgärder i Västerås kommun – östra delen, 2017-2020.
 • Projektering och installation av fosforåtgärder vid Smedbyån, Åkersberga, 2019.
 • Installation av dagvattenrening vid Rudbecksgatan, Örebro, 2017.
 • Fosforåtgärder i Höje å. Installation av tre kalkfilterbäddar och tre fosfordammar i Höje å, 2015-2016.
 • Kalkfilterbädd och fosfordamm vid Karlslunds hästgård, Örebro, hösten 2015.
 • ” Tommarpsåprojektet”. Åtgärdseffekter – kväve och fosfor i jordbruket. Identifiering av lämpliga åtgärder, projektering, anläggning. Åtgärdseffekterna utvärderades med automatiserade mätstationer. Resultaten integrerades i datormodellering. För Tomelilla kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Havs- och vattenmyndigheten. 2011-2015.
 • Fosfordammar och kalkfilter på Mörkö. Fem fosfordammar och fem kalkfilterbäddar byggdes på Mörkö, för Hörningsholms gods och Södertälje kommun, under perioden 2014-2015.
 • Mätbaserad utvärdering av fosfordammar och kalkfilter i Västerås: Utvärdering av åtgärder med vattenprovtagning och sedimenteringsanalyser. 2014.
 • Projektering och anläggning av två kalkfilterbäddar vid Tullstorpsån. För Tullstorpsån Ekonomisk Förening. 2014.
 • Jordbruksåtgärder vid Säbyfjärden i Värmdö kommun. Projektering och anläggning av två fosfordammar med kalkfilter samt en våtmark. För Stiftelsen Baltic Sea 2020. 2012-2013.