Vattenmätningar

WEREC har utvecklat ledande kompetens rörande automatiserade, flödesstyrda vattenprovtagningar. Vi sätter upp mätsystem och utför mätningar i naturliga vattendrag såväl som vid gemensamma, kommunala och industriella reningsanläggningar. Genom att vi har stora volymer analyser av vattenprover har vi förmånliga avtal med ackrediterade vattenlaboratorier, som vi skickar vattenproverna till.

Vi utformar kontrollprogram och utföra manuella och alltså även automatiserade provtagningar. Vi genomför också synoptiska mätkampanjer, ofta i samband med karaktärisering av avrinningsområden och identifiering av lämpliga åtgärder och åtgärdslokaler.

Vattenmätningar