Dagvattenrening

WEREC har i samarbete med LECA International tagit fram en lösning som ger både magasineringskapacitet anpassad till de förändringar i klimatet vi redan börjat se effekterna av, och samtidigt effektiv rening av föroreningar. Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med konventionella lösningar. Driftskostnaderna mycket små.

Produktdatablad

IMG_0464 kompr

park_garden_illkustration_Hires_vs1_3

illsutr_waterecosystem_leca