Våra tjänster

 

  • TjänsterUtformning och installation av åtgärder för att minska utsläppen av fosfor ochkväve i jordbrukslandskapet. Drift, skötsel och utvärdering av åtgärder. Några exempel på åtgärder är kalkfilter, fosfordammar och våtmarker.
  • Projektering och installation av anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten.
  • Identifiering av de geografiska områden och källor som bidrar mest till övergödning av vattendrag sjöar och utanförliggande havsområden.
  • Automatiska mätningar, tids- såväl som flödesstyrda, samt manuella mätningar.
  • Analys och utvärdering av mätresultat och källfördelningsberäkningar.
  • Utvärdering av tidigare genomförda åtgärder och av åtgärdsplaner.
  • Åtgärder för att minska fosforutsläpp med dagvatten