Ny teknik för enskilda avlopp: sänkta kostnader – längre livslängd

Baserat på forskningen om kalkfilterbäddar har vi utvecklat ny teknik för enskilda avlopp. Den ger längre livslängd, bättre fosforrening och sänkta kostnader för fastighetsägaren. Systemet bygger på en kombination av markbädd och kalkfilterbädd. Den tekniska lösningen gör att problemen med tidig igensättning av markbädden är historia. Markbäddens livslängd fördubblas. Kalkfilterbädden som utgör det andra reningssteget i systemet kan anläggas till en mycket låg kostnad, bland annat som resultat av att vår forskning visat att ett av de billigaste kalkmaterialen ger hög och långvarig reningskapacitet för fosfor.

Vi fokuserar framförallt på gemensamhetsanläggningar för 5-100 hushåll, men kan också installera anläggningar för enskilda fastigheter. För gemensamhetsanläggningar ligger vår snittkostnad på 25 000 kr- 40 000 kr per fastighet i investeringskostnad och ca 800 kr per år i driftskostnad, billigare än alla andra teknikalternativ som möter reningskraven, och att jämföra med den genomsnittliga kommunala anslutningsavgiften som är 100 000 kr och den kommunala årsavgiften som oftast ligger runt 4000 kr.

Comments are closed.