Specialanpassad kalkfilterbädd för hästgårdar installerad

I november 2015 installerades för första gången en kalkfilterbädd med en utformning och dimensionering särskilt anpassad för hästgårdar. Installationen utfördes vid Karlslunds hästgård i Örebro, som har 75 hästar nära Svartån. Fosforläckaget från hagarna har varit mycket högt, tidvis över 1,0 mg/l men kommer nu att minska avsevärt. Invid kalkfilterbädden byggdes även en fosfordamm. Tillsammans beräknas kalkfilterbädden och fosfordammen minska fosforläckaget från hagmarken med mer än 70 %.

Comments are closed.