Kalkfilterbädd vid mynning av täckdikningssystem

I januari 2016 installerade WEREC en kalkfilterbädd i mynningen av ett nytt täckdikningssystem. Tanken var att anpassa tekniken så att den enkelt kan installeras som en del av täckdikningsprojekt, när gamla rörsystem ska bytas mot nya. Den första installationen utfördes vid Trollebergs gård utanför Lund. En liten fångstdamm som tjänar till att fånga upp vatten vid högflöden installerades vid stamrörets mynning. Från dammen leds vatten genom kalkfilterbädden och sedan vidare ut i vattendraget, i det här fallet Höje å. Fosforutsläppen minskas med ca 60 % genom sedimentation i fångstdammen och fastläggning i filterbädden. Kalkmaterialet kan återvändas som alternativ till normal kalkning av åkermark när det behöver bytas. Fångstdammen tar ca 700 kvadratmeter i anspråk. Filterbädden täcks och kan brukas som tidigare. Det behöver alltså inte gå åt särskilt mycket mark för att lösa fosforproblemet.

Comments are closed.