Nya kalkfilterbäddar runt Gussjön

Under 2020 installerade WEREC tre nya kalkfilterbäddar och tre fosfordammar runt Gussjön i Sala kommun. Gussjön är kraftigt övergödd och högt prioriterad för åtgärder som reducerar tillflödet av fosfor och kväve. Åtgärderna har genomförts genom ett starkt lokalt engagemang från de boende runt Gussjön.

Comments are closed.