Stor fosfordamm med kalkfilterbädd vid Gäddeholm, Västerås

Under september 2020 togs den nya, nära två hektar stora fosfordammen vid Gäddeholm utanför Västerås i drift. Vid dammen har även en kalkfilterbädd med 400 m3 kalkmaterial installerats. Miljöåtgärden kommer att tydligt reducera transporten av fosfor och kväve från Älbybäcken till Limstabäcken och vidare ut i Mälaren.

Comments are closed.